Lokacija
Adresa: Predavčeva 12
10310 Ivanić Grad
Kontakt broj
Kontakt broj: 01/2882-498

Dimnjačarstvo

Obavljamo poslove na području općina Križ, Kloštar Ivanić i Velika Ludina, te gradova Kutina i Dugo Selo.

CJENICI

 
PRIGOVORI I REKLAMACIJE

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, prigovore na rad dimnjačara možete uputiti:

 • poštom na adresu: Mivegra d.o.o., Predavčeva 12, 10310 Ivanić-Grad
 • ili faxom na broj: fax 01/2820-611
 • ili emailom na adresu: info@mivegra.hr

 
ZANIMLJIVOSTI

 
IZBOR NAJZNAČAJNIJE ZAKONSKE REGULATIVE

 
DIMNJAČARA TREBA ZVATI

 • kada dimnjak dobro ne vuče ili uopće ne vuče;
 • kada senzor na plinskom trošilu upozorava na nepravilan rad dimnjaka;
 • kada kod uportebe plinskog trošila dolazi do vlaženja glatkih površina u prostoru, postoji mogućnost da se radi o povratu dimnih plinova;
 • kada iz dimnjaka osjetimo neugodan miris;
 • kada čujemo da se nešto urušava u dimnjaku;
 • kada dođe do provlaživanja dimnjaka;
 • nakon nastanka požara u dimnjaku;
 • prije priključivanja novog trošila na korišteni dimnjak;
 • prije priključivanja trošila na novi ili nekorišteni dimnjak;
 • pri namjeri promjene ložišta i/ili vrste goriva, tada je nužno ishodovati pozitivni nalaz o dimnjaku i tek onda krenuti u financijske troškove oko namjeravanog.

 
KOMUNALNE SLUŽBE

Ivaplin
HEP