Večinu zakona, podzakonskih akata i pravilnika može se pronaći na službenim stranicama Narodnih novina:
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

Iz razloga što mnogi zakoni, pravilnici i sl. imaju mnogo nadopuna, teško se u njima snaći. Večinom se ti isti zakoni u formi "pročišćenog teksta" mogu pronaći i na stranici Zakon.hr:
http://www.zakon.hr

 

Slijedi izbor najznačajnije zakonske regulative iz područja upravljanja stambenim zgradama:

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Urednički pročišćeni tekst, NN 91/9673/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)
 • NOVI! Zakon o gradnji (NN 153/13) – stupio na snagu 01.01.2014.
 • NOVI! Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) – stupio na snagu 01.01.2014.
 • NOVI! Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) – stupio na snagu 01.01.2014.
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07113/0843/09)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12)
 • Zakon o tržištu plina (NN 28/13)
 • Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13)
 • Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13)
 • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 151/03157/0387/0961/11 , 25/12136/12)
 • Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97)
 • Uredba o prestanku rada fonda u stambenom gospodarstvu (NN 64/97)
 • Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10)
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/1174/13)
 • Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03)
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (NN 121/13)
 • Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 78/13)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13)
 • Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12, 79/13)
 • Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju  (NN 139/08)
 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07)
 • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13)
 • Podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 100/12)