Mivegra d.o.o. još od 1997. obavlja usluge upravljanja stambenim zgradama. Pri tome posebnu pažnju posvećujemo optimalnoj raspodjeli financijskih sredstava prikupljenih iz pričuve na:

  1. REDOVITO ODRŽAVANJE
  2. HITNE POPRAVKE
  3. NUŽNE POPRAVKE
  4. OSIGURANJE ZGRADE
  5. ZAMJENE postojećih i ugradnje novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
  6. OTPLATE ZAJMA za eventualno financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade
  7. POSLOVANJE UPRAVITELJA zgrade